GODDATA i Halmstad

Affärsstratergi - GODDATA, en smart investering
Investera i kompetens från GODDATA
Kreativa appar med extrem tillgänglighet - APPSTORE - GOOGLEPLAY

Gedigen teknikkompetens, en språngbräda för er framgång

A.
Affärsstrategi

Vi erbjuder integrerade infrastrukturella lösningar för att möta den individuella organisationens behov.
B.
Digital säkerhet

Vår säkerhetsservice är utformad för att leverera tillförlitlighet till den moderna organisationen.
C.
Utveckling av appar

Ett helhetskoncept för att generera extraordinär kundnytta genom så kallade appar.
D. 
Gedigen kompetens

Server och PC underhåll
Uppgradering och installation
Support och reparation
Antivirus, antispam, antispyware
Service & underhållsavtal
Sökoptimering - SEO

Produktutbud:

Serviceavtal

Optimala och ändamålsenliga serviceavtal upprättas i samråd med beställare. Allt från fullserviceåtaganden till årliga eller månatliga serviceinsatser beroende på risker, omfattning och anläggningstyp.

Sökoptimering - SEO

Att driva besökare till er Internetresurs via sökoptimering, sponsrade länkar eller bannerannonsering är en absolut del för att göra er Internetresurs till ett effektivt sälj- och marknadsföringsverktyg.

Helpdesk & Support

På plats och via telefon samt remote-support med mycket snabb återkoppling. Vi förstår att det för merparten av små till medelstora företag är för kostsamt och riskabelt att driva en egen IT / supportavdelning.

Säkerhetsservice

Vår säkerhetsservice är utformad för att leverera den tillförlitlighet som förväntas av den moderna organisationen vad gällande: datasäkerhet, personlig integritet, tillförlitlighet samt affärsintegritet.

Service & underhåll

Vi åtar oss att förebyggande service och underhåll vilket är ett effektivt sätt att minimera kostsamma produktions och driftsstörningar. Vi besiktigar ert system och lämnar förslag på en underhållsplan.

Virus / Malware / Adware / Spyware

Vi detekterar och avlägsnar destruktiv programkod. Vänta inte - misstänker ni att datorn är utsatt för någon form av attack bör ni skyndsamt söka professionell hjälp.

Produkter:

 • Är ert nätverk säkert?

  Så kallade "cyber crime" ökar avsevärt snabbare än konventionell brottslighet. Idag är det inte traditionella virus som är förhärskande, arenan har flyttats från den individuella personens skapande till stora organisationer med ekonomisk vinning som mål. Den destruktiva programkod som idag nästlar sig in i datorsystemen har som uppgift att stjäla information samt lura användaren till köp av olika tjänster och produkter.

 • Sökoptimering - SEO - Sökmotorpositionering

  Att driva besökare till er Internetresurs via sökoptimering, sponsrade länkar eller bannerannonsering är en absolut del för att göra er Internetresurs till ett effektivt sälj- och marknadsförings- verktyg. Nästa steg i denna marknadsförings- process är att göra besökare till kunder.

  För att kunna mäta värdet av er Internetrelaterade marknadsföring ger vi er tillgång till ett extremt kraftfullt statistikverktyg, här kan ni följa den enskilda besökaren från ett globalt plan ända ned till stadsnivå!

 • Service & underhållsavtal

  Vi är en komplett tjänsteleverantör för organisationens samlade tekniska behov. Teknisk infrastruktur utgör idag ryggraden i organisationens affärsverksamhet och opålitliga och/eller föråldrade system påverkar negativt vilket utsätter verksamhet för onödig riskexponering.